Bemutatkozás

A kalocsai Gyermek-, és Ifjúsági Önkormányzatának bemutatása

Kalocsán az SOS Információs és Innovációs Egyesület a Közéletre Nevelésért Alapítvánnyal együttműködve a kilencvenes évek végétől a településen található általános és középiskolák diákvezetőinek kezdett el diákönkormányzati képzéseket szervezni és megvalósítani. A kétnapos képzések mellett több éven át egyhetes nyári táborokra is sor került Csillebércen. A diákok mellett a település diákönkormányzatot segítő pedagógusai számára is valósítottunk meg fejlesztő képzéseket. Ezen folyamat eredményeképpen 1999. október 18-án alakult a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, rövidítve GYIÖK.

A GYIÖK megalakulásának elsődleges célja az volt, hogy létrejöjjön egy olyan szervezet, mely segíti a városi oktatási intézmények közötti információáramlást, közös szabadidős és tanulmányi programokat szervez, megismerteti a diáksággal jogait és elősegíti azok érvényesülését, diákmunkát segítő pedagógusokat készít fel a diákönkormányzati tevékenységgel kapcsolatban, valamint segíti a város diákügyekkel foglalkozó szervének munkáját. Ezek megvalósítása érdekében találkozási lehetőséget biztosít a tagság számára, kapcsolatot létesít más hasonló szervezetekkel, programokat, projekteket és képzéseket tervez, szervez és megvalósít.

A szervezet választás útján alakul, tagjai a város oktatási intézményeiből (iskolánként 2-2 választott képviselő, és 1 fő ifjúsági polgármester) kerülnek ki. A képviselői és az ifjúsági polgármesteri megbízatás egyaránt 2 évre szól. Az így létrejött csapat programokat szervez, képzéseken vesz részt és együttműködik más szervezetekkel. A szervezet gyűléseket tart, ahol az aktuális kérdésekről, programokról esik szó. A munkában az ifjúsági önkormányzati tagokon kívül az ifjúsági referens is részt vesz, aki aktív tagja a munkafolyamatoknak, segítsége nagyban hozzájárul az egyes feladatok elvégzésében. 

A GYIÖK az iskolákkal a képviselőkön, illetve a diákok munkáját segítő pedagógusokon keresztül tartja a kapcsolatot. Az ifjúsági önkormányzat közel 14 éves fennállása óta már számos szervezettel működött közre. Többek között ilyen a gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, együtt dolgoztunk továbbá az ifjúságsegítő tanárokkal, a településen található ÁNTSZ-szel, rendőrkapitánysággal, Vöröskereszttel, Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, valamint a Kalocsai Sport Egyesület szakosztályaival - akik rendszeresen konzultálnak, feladatokat egyeztetnek, programokat szerveznek a gyermek- és ifjúsági korosztály részére.